BUĎTE IN - PRACUJTE ONLINE

Díky webovým aplikacím Marushka můžete rychle a bezpečně prohlížet a editovat data kdykoli a kdekoli prostřednictvím webového prohlížeče. Integrace aplikace Marushka dodává agendám možnost práce s prostorovou informací.

EVIDENCE VĚCNÝCH BŘEMEN

Image

Základní informace

Systém zajišťuje evidenci věcných břemen. Evidence věcných břemen představuje rozsáhlou agendu tvořenou evidencí smluv, věcných břemen, geometrických plánů, parcel z katastru nemovitostí a evidenci zařízení. Umožňuje celkový přehled o stavu zřizování věcných břemen, přehled o termínech plnění jednotlivých úkolů včetně přehledu ekonomického sledování a vyhodnocování úplatně zřízených věcných břemen. Na základě naplněnosti dat může poskytovat údaje o možné ekonomické náročnosti v případě realizace věcných břemen.

Technický profil